මුළුතැන්ගෙයි ඉඩකඩ පිරිමහින අලුත්ම තාලේ රාක්ක

සැප්තැම්බර් 16, 2020

කාන්තාවක සතු පිළිවෙළ සේම පිරිසුදුකම මනින්නට නම් ඇයගේ මුළුතැන්ගෙය තුළට එබී බැලිය යුතු යැයි කතාවක් තිබේ. මන්ද ඒ තරමටම මුළුතැන්ගෙය කාන්තා ජීවිතය සමඟ බැඳී පවතින නිසාය මේ නිසාම නිවෙසේ සාලය, විසිත්ත කාමරය සේම මුළුතැන්ගෙය ද වඩාත් සොඳුරුව තබාගන්නට ඈ වෙහෙසෙන්නීය.

මුළුතැන්ගෙයක පිරිසුදුකම සේම පිළිවෙළ ද අංක එක විය යුතුය. එමඟින් වැඩි කාලවේලාවක් හෝ වැඩි වෙහෙස මහන්සියකින් තොරවම ඉවුම් පිහුම් කළ හැකි වේ. විශේෂයෙන්ම මුළුතැන්ගෙය තුළ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගනු පිණිස මේ පිළිවෙළ බොහෝ සෙයින් වැදගත්වන අතර බලන්න මේ බඩු රඳවාලන අපූරු රාක්ක පෙළ දිහා. පිළිවෙළ සහ පිරිසුදුකම උපරිමයි නේද?

පැන්ට්‍රිය, සින්ක් එක අසළ බිත්තියට සේම ශීතකරණයේ පසෙකට ද රැඳ විය හැකි මේ සැහැල්ලු රාක්කවලින් බොහොමයක් ඉඩකඩ ඉතිරි කරගත හැකියි. එමෙන්ම තැන් තැන්වල තබන පලතුරු, එළවළු ආදියත් මේ විදිහට තබා ගැනීම හරහා මුළුතැන්ගෙයි සුන්දරත්වය තවත් වැඩිවෙනවා නේද?

 

 

ඡායාරූප - අන්තර්ජාලයෙනි

2020/09/16 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.