ගමනට බිමනට කදිම බෑගයක්

ඔක්තෝබර් 14, 2020

එදිනෙදා ගමන් බිමන් යනවිට ගෙනයන්න හෑන්ඩ්ලූම් රෙද්දෙන් මැසූ බෑගයකි. මෙවැනි බෑගයක් වෙළෙඳපොළෙන් මිලදී ගන්නවාට වඩා ඔබේ අතින්ම මසාගත හැකිනම් එහි වටිනාකම ඉහළයි. ඒ වගේම මසා ගන්නත් පහසුයි.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හෑන්ඩ්ලූම් රෙදි මීටර් ½ ක්

ලයිනිං මීටර් ½ ක්

ෂිපර් අඟල් 18 ක්

නොම්බර 05 ෂිපර් හෙඩ් එකක්

වෙළෙඳපොළෙන් ලබාගත් හැඬල්

ජෝඩුවක්

නිර්මාණය කිරීම

පළමුවෙන්ම ඒ රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට මිමිවලට අනුව කොටුවක් ඇඳගන්න. ඉන්පසු ඕ රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරයට ඒ කොටුවේ දිග පැත්තෙහි එනම් අඟල් 18 හි හරි මැද ලකුණුකර, ලකුණු කරගත් තැන සිට අඟල් 2 ක් පහළට ලකුණුකර රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරයට පතරොම සාදා ගන්න.

 

උපදෙස්

බෑග් නිර්මාණ ශිල්පිනී

දීපිකා රාජපක්ෂ

රූ රටා -  විදුමිණි

2020/10/14 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
17 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.