තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

2018 සැප්තැම්බර් 25, අඟහරුවාදා 12:24

අත් රහිත ප්‍රින්සස් ලයින් හැට්ටයක් විශේෂාංග

ලිව්වේ  උදයංගනී ලියනආරච්චි
අගයන්න
(0 මනාප)
සාරි හැට්ට විලාසිතා අතර අත් රහිත හැට්ට විලාසිතාවලටත් යුවතියන් බොහොමයක්ම ප්‍රිය කරන බව දැන් දැන් අපට දක්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මෙවර ඇඳුමක් මසමු විශේෂාංගය හරහා අත් රහිත සාරි හැට්ට විලාසිතාවක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා.

 

මෙම හැට්ටය කපන ආකාරය දැන් අප බලමු. හැට්ටයක පළමුව කපන්නේ පිටුපස පළුවය. එහිදී පිටුපස වාටිය සඳහා අඟල් 1 1/2 ක් තබා හරහට ඉරක් අඳින්න. එය නැම්ම හා වාටිය රේඛාවයි. දැන් එම රේඛාවේ සිට ඉහළට හැට්ටයේ උසට අඟලක් එකතුකර ලකුණුකර හරහට ඉරක් අඳින්න. පසුව උරහිස මිම්ම දෙකෙන් බෙදා එම රේඛාවේ ලකුණු කරන්න. එහි සිට පහළට පපුවට මිම්ම 4 න් බෙදා ලකුණුකර පහළට ඉරක් අඳින්න. ඒ හරහට ද ඉරක් අඳින්න. එම ඉරේ පපුවට මිම්ම 4 න් බෙදා ලකුණු කර අඟලක් එකතු කරන්න. ඔබ දන්නා පරිදි අත්කට ඉහළට ඔසවා අත්කට හැඩය ඇඳගන්න. අංශයද යාකර ගන්න. උරහිස ලකුණුකර අවසන් වූ තැන සිට අඟල් 1 1/2 ක් පහත් කර අඟල් 3 ක රේඛාවක් කර දෙසට ඇඳගන්න. දී ඇති මිමි අනුව ඉදිරිපස හා පිටුපස කර ලකුණුකර ඇඳගන්න.

අවශ්‍ය මිමි

(ඉදිරිපස සඳහා)

ඉණවට = අඟල් 31/4 =

අඟල් 7 3/4 + 1 1/2

= අඟල් 9 1/4

පපුව වට = අඟල් 37/4 =

අඟල් 9 1/4 + 1 1/2

= අඟල් 10 3/4

උරහිස = අඟල් 15 - 1 = අඟල් 14/3

= අඟල් 7

හැට්ටයේ උස = අඟල් 16

ඩාට් පළල = අඟල් 8/2 = අඟල් 4

අත උස = අඟල් 6

අත අග = අඟල් 14/2 = අඟල් 7 + 1 1/2

= අඟල් 8 1/2

ඉදිරිපස පඵව (කැපීමට)

ඉදිරිපස පළුව කැපීමට බලවාටිය දෙසින් අඟල් 1/2 ක් තබා පහළට රේඛාවක් ඇඳගන්න. වාටියට ද අඟල් 1 1/2 ක් තබා පිටුපස පතරොම උඩින් අතුරා ගන්න. (අඟල් 1 1/2 ක් වාටියට තැබූ කොටස ඉදිරිපස ඩාට් සඳහාය) පසු රේඛාවේ සිට අඟල් 3 1/2 ක් පහළින් කඩ ඉරි ඇඳගන්න. ඉදිරිපස කර හැඩය ඉදිරිපස පතරොමෙහි ඇඳ අඟල් 3 1/2 ක් රේඛාවේ ඩාට් හරහට ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදා ලකුණුකර ඉණ තෙක් රේඛාවක් ඇඳ දෙපසට අඟල් 1/2 බැගින් ඉණ රේඛාවේ ලකුණුකර ඩාට් හැඩය ඇඳගන්න.

පිටුපස පළුව මිමි සැකසීම

ඉණවට අඟල් 31/4 = අඟල් 7 3/4 + 1 1/2

= අඟල් 9 1/4

පපුව වට = අඟල් 37/4 =

අඟල් 9 1/4 + 1 1/2

= අඟල් 10 3/4

උරහිස = අඟල් 15 - 1 = අඟල් 14/2

= අඟල් 7

හැට්ටයේ උස = අඟල් 16

ඩාට් පළල = අඟල් 8/2 = අඟල් 4

අත උස = අඟල් 6

අත අග = අඟල් 14/2 = අඟල් 7 + 1/2

= අඟල් 7 1/2

ඉහත පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට සාමාන්‍ය සාරි හැට්ටයේ ඉදිරිපස හා පිටුපස පළු වෙන වෙනම ඇඳගන්න. ඉදිරිපස කර හා ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට ඇඳ කපා ගන්න.මෙය අත් නොමැති බ්ලවුසයක් බැවින් අත් කට නැවත ඔසවා පුරවා ගත යුතුවේ. ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩයෙන් කපා ඩාට් ඉවත්කර නැවත ඇල්ලීම සඳහා මැහුම් වාසි තබන්න. පිටුපස පළුවේ ද කර හැඩය ඇඳ කපා ගන්න. පිටුපසට විවරය තබා මසා ගන්න.

 

 උපදෙස් ප්‍රවීණ මැහුම් ශිල්පිනී

යමුනා විජේමාන්න

360 වාරයක් කියවා ඇත අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ 2018 සැප්තැම්බර් 25, අඟහරුවාදා 12:28
අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න