තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

2018 ජනවාරි 09, අඟහරුවාදා 12:29

රැන්ගල් අත සහිත හයිනෙක් සාරි හැට්ටයක් විශේෂාංග

ලිව්වේ  උදයංගනී ලියනආරච්චි
අගයන්න
(1 මනාපය)
මෙවර ඇඳුමක් මසමු විශේෂාංගයෙන් ඔබට පහදා දෙන්නේ රැන්ගල් අත සහිත හයිනෙක් සාරි හැට්ටයක් මහගන්නා ආකාරයයි. ඔබත් මේ විලාසිතාවට ප්‍රිය නම් මේ විදිහට මසාගන්න. මෙම සාරි හැට්ටයේ උරහිස් මූට්ටුවක් නොමැත. පිටුපස පළුව කැපීමේ දී ඉදිරිපස අත් හැඩයත් සමඟම කපා ගන්න.

 

එසේම ඉදිරිපස අතේ රැන්ගල් හැඩය ඇඳ එම කොටස පිටුපස උරහිසට සම්බන්ධකර ගත යුතුයි.

පළමුව ඉදිරිපස රැන්ගල් හැඩය ඇඳ ගනිමු.

පළමුව හයිනෙක් සාරි හැට්ටයේ ඉදිරිපස පළුව කොළයකට වීල් කරගන්න.

හි පහත සඳහන් ආකාරයට කර හැඩය ඇඳගන්න. ඉදිරිපස සාරි හැට්ටයේ කර ගැඹුර ප්‍රමාණයට උරහිස් කර කොන සිට කොටු කර ඇඳගන්න. ඒ හා ඕ කර ගැඹුරයි. ඕ සිට අඟල් භාගයක් ඈත්කර ඒ සිට එම ස්ථානයට යා කරන්න. එය ච් ලෙස දක්වා ඇත. ඛ් සිට අඟල් 1/4 ක් පහත්කර ච් දක්වා තරමක් රවුම්කර කර හැඩය ඇඳගන්න. ච් සිට අත් කට දක්වා රේඛාවක් අඳින්න. එය ච්ඡ් ලෙස දක්වා ඇත.

උරහිස් කෙළවරින් අඟල් 1 1/2 ක් දික් කරන්න. එය ජ් ලෙස දක්වා ඇත. ඡ් සිට අඟල් එකක් දික් කරන්න. පසුව ජ් සිට එම ස්ථානය දක්වා පහතට රේඛාවක් අඳින්න. දැන් ඔබ රැන්ගල් අත ඇඳ අවසන්. දැන් අතේ හැඩය ඇඳ ගත් රේඛාවන් ඔස්සේ කපා වෙන් කරගන්න. එම කොටස කපා ගත් පසු වෙන් කරගත් කොටස් දෙකෙහි දාරවලට මැහුම් වාසි තබාගන්න.

 

පිටුපස

හයිනෙක් සාරි හැට්ටයේ පිටුපස පළුව ඇඳ ගන්න. පළමු ආකාරයටම උරහිස් කෙළවරින් අඟල් 1 1/2 ක් දික් කරගන්න. එය රූප සටහනේ ඒ සහ ජ් පැත්ත පිටුපස පළුවේ ඒ සහ ජ් සඳහන්කර ඇති පැත්ත එකට තබා අලවා ගැනීමයි.

 

මසා ගැනීම

පිටුපස සහ ඉදිරිපස පළු සඳහා ලයිනිං කපාගන්න. එය රෙද්දේ හරි පැත්තෙන් මසා කන පිට හරවා අත සහ කර හැඩය මනාව සකසා ගන්න. ඉදිරිපස ඒ ආකාරයෙන්ම ලයිනිං තබා මසා ගන්න. මෙම සාරි හැට්ටයේ විවරය පිටුපසට යොදා ඇති අතර එය පටි අල්ලා මසා ගන්න. අත සවිකිරීමේදී ඉදිරිපස කර පැත්තට රැල්ලක් සිටින සේ අල්ලා ගන්න.

උපදෙස්

ප්‍රවීණ මැහුම් උපදේශිකා

එන්. සොමිරත්න

 

  

2422 වාරයක් කියවා ඇත අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ 2018 ජනවාරි 09, අඟහරුවාදා 12:34
අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න