පිටුව මුද්‍රණය
2016 නොවැම්බර් 22, අඟහරුවාදා 11:01

මංගල සාදයට සොඳුරු හැඩකාරියක් වෙන්න

ලිව්වේ  පාලිකා දිල්රුක්ෂි
අගයන්න
(0 මනාප)
නවතම සාරි හැට්ට මෝස්තර මෙන්න

 

 

 

උත්සව සාද අඩුවක් නැති දෙසැම්බර් මාසෙත් අත ළඟටම ඇවිදින්. විවාහ මංගල උත්සවත් අතරින් පතර තියෙනවා.

සාරිවලින් හැඩවී මෙවැනි උත්සවවලට යන්න හිතන තරුණ ඔබටයි මේ නවතම සාරි හැට්ට මෝස්තර පෙළ. අලුත්ම විලාසිතාවල හැට්ට මෝස්තර සොයා වෙහෙසෙන ඔබට පහසුවෙන්ම මේ විලාසිතාවක් තෝරාගත හැකියි. සාරියට, ගුජරාටියට, ලෙහෙන්ගා සාරිය ආදියට මේවා ගැළපෙනවා.

 

 ඔබ මැහුමට දක්ෂ නම් ඔබේම දෑතින් මසාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ විලාසිතාවන් පෙන්වා මසාගන්න. සමහර හැට්ටවල ඇති විශේෂත්වය වෙන්නේ රන්වන් පැහැය එකතුකර තිබීමයි. ඒ වෙනුවට රිදී පැහැය හෝ ඔබට කැමති වෙනත් පැහැයක් එක්කරගන්න පුළුවනි.

8150 වාරයක් කියවා ඇත
අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න