තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

කොණ්ඩා සැකසුම් සිරස්තල

මල් කළඔ සිරස්තල

මෙහෙන්දි රටා සිරස්තල

රූපලාවන්‍ය සිරස්තල

ආභරණ සපයන්නෝ සිරස්තල

සාරි සිරස්තල

2017 ජූනි 13, අඟහරුවාදා 12:14

උත්සව අවස්ථාවකට අඳින්න යෝක් විලාසිතාවේ හැට්ටයක් විශේෂාංග

ලිව්වේ  අචිනි ලක්මාලි චන්ද්‍රසේකර
අගයන්න
(1 මනාපය)
‘යෝක් හැට්ටයක්’ වන මෙය උත්සව අවස්ථාවකට ඇඳගෙන යන්න කදිමයි. මෙම විලාසිතාවට ඔබත් කැමැති නම් මෙලෙසින් මසාගන්න.

 

අවශ්‍ය මිමි

උරහිස- පපුවට

ඉණවට - හැට්ටයේ උස

කරවට - අත දිග

අත වට - අතේ උස

මිමි සැකසීම

උරහිස දෙකෙන් බෙදා එයට අඟල් 1/2 ක් එකතුකරන්න. පපුවට හතරෙන් බෙදා එයට අඟල් 1 ක් එකතුකරන්න. ඉණවට හතරෙන් බෙදා එයට අඟල් 1/2 ක් එකතුකරන්න. හැට්ටයේ උසට අඟල් 3 ක් එකතුකරන්න. කරවට හතරෙන් බෙදා එයට අඟල් 1 1/2 ක් එකතුකරන්න. කරවට හතරෙන් බෙදන්න. අත දිගට අඟල් 1/2 ක් එකතුකරන්න. අතවට දෙකෙන් බෙදා එයට අඟල් 1/2 ක් එකතුකරන්න.

මෙම සාරි හැට්ටය සඳහා අඟල් 45 පළලින් රෙදි මීටර් 1 ක් අවශ්‍ය වේ. හැට්ටය රෙද්දේ ඇඳීමට ප්‍රථම පතරොමක් සාදා ගත යුතු වේ. ඒ සඳහා සුදුසු කඩදාසියක් ගෙන 01 රූප සටහනේ පෙනෙන ලෙස නැම්මට ඉදිරිපස ඇඳගන්න.

නැම්ම මුදුනේ සිට උරහිස දෙකෙන් බෙදා අඟල් 1/2 ක් එකතුකර ලකුණු කරන්න. එතැන් සිට පහළට අඟල් 1 1/2 ක් පහත්කර එය නැම්ම මුදුන දක්වා යාකර උරහිස ඇඳගන්න.

මුදුන ඒ නම් ඒ සිට පහළට අඟල් 7 ක් පහත්කර රැගල් උස ලකුණු කරන්න. එතැන් සිට ඉදිරියට පපු රේඛාව අඳින්න. එහි පපුවට හතරෙන් බෙදා එයට අඟල් 1 ක් ලකුණුකර අත්කට හැඩය ඇඳගන්න.

කර ඇඳීමේදී කර වටය මැන එය හතරෙන් බෙදන්න. එයට අඟල් 1 1/2 ක් එකතුකර කර පළල ලකුණුකරන්න. නැවත කරවට හතරෙන් බෙදා කර ගැඹුර ලකුණු කරන්න. එම ස්ථාන දෙක යාකර කර හැඩය ඇඳගන්න.

ඉණ දක්වා උස ගෙන ඉණ රේඛාව අඳින්න. එහි ඉණ හතරෙන් බෙදා එයට අඟල් 1/2 ක් ලකුණුකර අංශය අඳින්න. එම රේඛාව දිගේ කපා වෙන්කර ගන්න.

වෙන්කර ගත් පසුව 02 රූප සටහනේ පෙනෙන ලෙස රෙද්දේ නැම්මට තබා කොටස් දෙකේ ඉහළට හා පහළට මැහුම් වාසි අඟල් 1/2 බැගින් තබා කපාගන්න. පහළ කොටසට රැලි තබමින් ඡායාරූපයේ පෙනෙන ලෙස මෙන්ම 2 රූප සටහනේ පෙනෙන ලෙස ද මසාගන්න.

පසුපසට පතරොම අවශ්‍ය නොවේ. බලවාටියේ සිට අඟල් 1 1/2 හා අඟල් 3/4 ක් තබන ලද්දේ පසුපස ඉහළ සිට පහළට බොත්තන් ඇල්ලීම සඳහාය. 3 රූප සටහන දෙස හොඳින් බැලීමෙන් මෙය පැහැදිලි වේ.

අත කපා ගැනීමේදී ද රෙද්ද දෙකට නමන්න. එහි නැම්ම මුදුනේ සිට අඟල් 4 1/2 ක් පහත් කරන්න. එතැන් සිට ඉදිරියට අඟල් 7 ක් ගෙන අත්කට හැඩය 4 රූප සටහනේ පෙනෙන ලෙස ඇඳගන්න. අතෙහි අවශ්‍ය උස ගෙන වාටිය රේඛාව ඇඳ එහි අතවට දෙකෙන් බෙදා එයට අඟල් 1/2 ක් ලකුණුකරන්න. අත ඇඳ කපා හැට්ටයට තබා මසාගන්න. 4 රූප සටහන දෙස බැලීමෙන් වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇත.

  උපදෙස්

මැලේසියාවේ හා තායිලන්තයේ ජාත්‍යන්තර පුහුණුව ඇති රජයේ අනුමැතිය ලත් හෝමාගම බණ්ඩාරනායක ඇකඩමියෙහි ප්‍රවීණ රූපලාවණ්‍ය හා මැහුම් උපදේශිකා

කාන්ති බණ්ඩාරනායක

6986 වාරයක් කියවා ඇත අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ 2017 ජූනි 13, අඟහරුවාදා 12:17
අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න