තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

කොණ්ඩා සැකසුම් සිරස්තල

මල් කළඔ සිරස්තල

මෙහෙන්දි රටා සිරස්තල

රූපලාවන්‍ය සිරස්තල

ආභරණ සපයන්නෝ සිරස්තල

සාරි සිරස්තල

2017 ජූනි 20, අඟහරුවාදා 12:07

ලෙහෙන්ගා සාරියක් මසමු විශේෂාංග

ලිව්වේ  උදයංගනී ලියනආරච්චි
අගයන්න
(2 මනාප)
වත්මන් තරුණියන් අතර වඩාත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇති ලෙහෙන්ගා විලාසිතාවකින් මෙවර ඇඳුමක් මසමු විශේෂාංගය හැඩවෙනවා. විටෙක චෝලියක් ලෙසත් තවත් විටෙක සාරියක් ලෙසිනුත් හැඩවිය හැකි මෙම විලාසිතාව වෙළෙඳපොළේ නම් ඉහළ මිලකින් යුතුයි.

 

නමුත් මෙවැනි රෙද්දක් ගෙන ඔබේ මැහුම් ගෙතුම් හැකියාවත් එකතු කරගනිමින් අලංකාර ලෙස ඔබටම මසාගත හැකි නම් ඒක මිලෙන් වගේම වටිනාකමිනුත් ඉහළයි.

රෙද්ද මත මිමි ලකුණු කිරීම හැට්ටයේ ඉදිරි පළුව

ඒ සඳහා පළමුව මූලික හැට්ටය පිටපත් කරගන්න. පසුව කර AB  ලෙසත් උරහිස BC  ලෙසත් ඉණ DE ලෙසත් අත්කට CF  ලෙසත් ඡායාරූපයේ පෙනෙන ආකාරයට ලකුණු කරගන්න. ඉන්පසු F සිට පහළට අඟල් 1/2 ක් ගෙන ඛ් සිට උරහිස් රේඛාවෙන් අඟල් 1/2 ඇතුළට ගන්න. දැන් ඛ්1 සහ F1 යාකර ගනිමින් කිහිලි කට ඇඳගන්න. එම රේඛාවේ කිහිලි කට ඇඳ කිහිලි කටට මිම්ම නැවත ලකුණු කරන්න. එතැන් සිට ඕ දෙසට රේඛාවක් ඇඳ අඟල් 3 ක් ලකුණුකර ට් යොදන්න. ඒ සිට පහළට කර ගැඹුර ගෙන ඩ් යොදන්න. දැන් ඩ්ට් හැඩකර නව කර ඇඳ ගන්න.

පිටුපස පළුව

පළමුව මූලික පිට පළුව පිටපත්කර ඉදිරිපස ආකාරයටම පිට පළුවේ මිමි භාවිතකර ඇඳගන්න. කර ගැඹුර (ඒඩ්) ගැනීමේදී තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලකුණුකර ගන්න. පිට මැදට විවරය ගන්න. ඉණ හැඩ මැස්ම අවශ්‍ය නම් පමණක් මසා ගන්න. නැත්නම් ඡ් සිට ඇතුළට අඟලක් ගෙන ඡ්1 යොදන්න. එය F1 වෙත යාකර අලුත් අංශය ඇඳගන්න.

මූලික අත

මූලික අත පිටපත්කර අත මැද ඒ ලෙස ගෙන ඒ සිට අත අවශ්‍ය දිග ගෙන ඕ යොදන්න. ඒ සිට තිරස් අතට රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඕ සිට දෙපසට එම රේඛාව දිගේ අතවට මිම්ම බෙදා ලැබුණු අගය ලකුණුකර ඛ්ච් යොදන්න. හැට්ටයේ කිහිලි කට මැන අතවටේ දෙසට ගෙන ඡ්F යොදා ඛ්ඡ් සහ ච්F රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට ඇඳගන්න.

පළමුව මූලික සාය පිටපත් කරගන්න. ඒ සිට පහළට අවශ්‍ය සාය උස ගෙන ඡ් යොදන්න. ඡ් සිට තිරස් අතට උකුළ පළලට අඟල් 1 1/2 ක් එකතුකර ගෙන F යොදන්න. දැන් F සායේ අංශයට යාකර ඇඳගන්න. ඉන්පසු AB  ඉණ පහෙන් බෙදන්න. ඡ්F වාටිය ද පහෙන් බෙදන්න. ඒ සිට ඇතුළට 1/5 ක් ලකුණු කරන්න. ඒ1 සිට ඡ් ඇතුළට ද 1/5 ක් ලකුණු කරන්න. නැවත ඒ1 සිට ඇතුළට 2/5 මිම්මද, ඡ්1 සිට 2/5 මිම්මද ගන්න. (ඒ2, ඡ්2) දැන් එම රේඛා දෙක යාකර ගන්න.

ඉන්පසු එක කොටසෙන් නැම්මට (ඉදිරි මැද) තබා ද 2 කොටසෙන් කොටස් දෙකක් ද තුන කොටසෙන් කොටස් 2 ක්ද ලෙස කපා ගන්න. කැපීමට පෙර 1 කොටසින් (ඒ1ඡ්1) ඡ් සිට අඟල් 5 ක් පිටතට ගෙන ඒ1 සිට අඟල් 1 1/2 ක් පහතට ගෙන එම රේඛාව ඇඳ සාය උස ලකුණු කරන්න.දෙක හා තුන කොටස් දෙකේම දෙපස වාටියේ දෙපැත්තට අඟල් 5 ක් ගෙන ඉණෙන් පහළට අඟල් 1 1/2 ක් ගෙන එම අඟල් 5 රේඛාවේ සාය උස ලකුණු කරන්න.

හැට්ටයට සහ සායට අමතරව පොටට තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රෙදි ගන්න. සෝල් එක (පොට) වටේට ගැළපෙන බෝඩරයක් අල්ලා ගන්න.

 උපදෙස් ප්‍රවීණ මැහුම් ශිල්පිනී

ෂර්මිලා රණවීර

7406 වාරයක් කියවා ඇත අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ 2017 ජූනි 20, අඟහරුවාදා 12:28
අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න