තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

වේදනාකාරී . . .
වර්ගීකරණය:
ඔබත් අඩි  උස . . .
වර්ගීකරණය:
හෝමියෝපති . . .
වර්ගීකරණය:
ජීවන මාලගයක් . . .
වර්ගීකරණය:
සමේ වර්ණය . . .
වර්ගීකරණය:
නීශා මනහාරි
වර්ගීකරණය:
ලංකා කුමාරි සුමනසේකර
වර්ගීකරණය:
හිරු එළියට . . .
වර්ගීකරණය:
1 වෙනි පිටුව (3)