තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

මල් කුමාරයෝ සිරස්තල

2013 ජූලි 12, සිකුරාදා 12:26

ෆ්ලවර් ගර්ල් වෙනුවෙන් ගවුම් විලාසිතාවක් විශේෂාංග

ලිව්වේ  මංජුලා මල්කාන්ති
අගයන්න
(3 මනාප)
දෙවැනි මනාලියගේ ඇඳුමට මෙන්ම ෆ්ලවර් ගර්ල්ගේ ඇඳුම කෙරෙහි ද යොමුවන්නේ විශේෂ අවධානයක්. මෙහිදී ෆ්ලවර් ගර්ල් සඳහා නිර්මාණය වන ඇඳුම ද මනාලිය හැඩ ගැන්වෙන ආකාරය අනුව නිර්මාණය වෙනවා. උඩරට මනාලිය වෙනුවෙන් සිටින මල් කුමරියන්ට බොහෝවිට ළමා සාරිය, හැට්ට රෙද්ද වැනි ඇඳුම් නිර්මාණය කෙරෙන අතර බටහිර මනාලිය වෙනුවෙන් නම් දිග ගවුම කෙටි ගවුම වැනි විලාසිතා යොදා ගැනෙයි.

 

මෙවර ෆ්ලවර් ගර්ල් වෙනුවෙන් ගවුම් විලාසිතාවක් නිර්මාණය කෙරෙන අයුරු බලමු. පළමුව අවශ්‍ය මිමි පහත සඳහන් පරිදි ලබාගන්න.

පපුව මිම්ම – අඟල් 22 යි
ඉණ මිම්ම – අඟල් 19 යි
උරහිස පළල මිම්ම – අඟල් 8 1/2 – 10 යි
හරස් රේඛාව = අඟල් 7 1/2 - 9
උරහිස සිට ඉණ දක්වා (ඉදිරිපස) = අඟල් 8
උරහිස සිට ඉණ දක්වා (පිටුපස) = අඟල් 7
අත්කට = අඟල් 10 යි

පළමුව පපුව මිම්ම 2 න් බෙදා සකස්කර ගන්න. එනම් පපුව = 22/2 = අඟල් 11 යි.

මෙයට අඟලක් එකතු කරන්න. 11+1 = අඟල් 12 යි. එය නැවත දෙකෙන් බෙදන්න. 12/2 = අඟල් 6 (මෙය ඉදිරිපස පතරොම පළල වේ.) දැන් අඟල් 1/2 ක් අඩු කරන්න.

6- 1/2 = අඟල් 5 1/2 (මෙය පිටුපස පතරොම පළල වේ.) මුලින්ම ගවුමේ ඇඟ කොටස සඳහා මූලික පතරොම පහත සඳහන් පරිදි සකස්කර ගන්න. ඉදිරිපස පතරොම පළල ලෙස ගත් මිම්ම ගෙන AB රේඛාව හරහට ඇඳගන්න. (මෙය අඟල් 6 කි) A සිට පහළට ඇඟ උස මිම්ම ලකුණුකර (උර සිට ඉණ දක්වා අඟල් 8 කි.) C ලෙස නම් කරන්න. දැන් ABCD ලෙස චතුරස්‍රය ඇඳගන්න. ඒ සිට පහළට අඟලක් ලකුණුකර AB රේඛාවට සමාන්තර රේඛාවක් ඇඳගන්න. එය EFවේ.

E සිට පහළට අඟල් 2 ක් ලකුණුකර සමාන්තර රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. මෙය GH වේ.

දැන් A සිට අඟල් 1 3/4 ක් AB රේඛාව දිගේ ලකුණුකර I ලෙස නම් කරන්න. ඉන්පසු EF රේඛාව දිගේ ඉදිරිපස උරහිසේ පළල ලෙස ගත් මිම්ම දෙකෙන් බෙදා ලකුණුකර J ලෙස නම් කරන්න.

(උදා. 8 1/2 / 2 = අඟල් 4 1/4 ) IJ යා කරන්න. දැන් හරස් රේඛාව ලෙස ගත් මිම්මේ ඉදිරිපස මිම්ම 2 න් බෙදා H හරස් රේඛාවේ ලකුණුකර K යයි නම් කරන්න.

(උදා. 7 1/2 / 2 = අඟල් 3 3/4)

B සිට පහළට අඟල් 5 ක් ලකුණුකර L යයි නම් කරන්න. (මෙය සම්මත මිම්මකි) JKL යා කරන්න.

කවාකාරව අත්කට ඇඳගන්න. 1 රූපය මෙය ඔබට පහදා දේවි. දැන් මෙහි ඉණ මිම්ම පහත සඳහන් පරිදි සකස්කර ගන්න. එනම් ඉණ මිම්ම අඟල් 19 / 2 න් බෙදා අඟල් 1/2 ක් එකතු කරගන්න. එය නැවත 2 න් බෙදා ගන්න.

(19/2 = 9 1/2 + 1/2 )= 10

= 10/2

= අඟල් 5 (මෙය ඉදිරිපස ඉණ මිම්ම වේ)

= අඟල් 5 – 1 = 4 (මෙය පසුපස ඉණ මිම්ම වේ)

දැන් පතරොමේ CD රේඛාව දිගේ ඉදිරිපස ඉණ මිම්ම ලකුණු කරන්න, මෙය M වේ. LM යා කරන්න. ඉන්පසු මෙම ඉදිරිපස මූලික පතරොම අඟලක් පහළට ගන්න. දැන් සාදාගත් පතරොම ෂෝල්ඩර් ගැදර් සඳහා අඟල් 3 ක් ඉවත් කරන්න. එතැන් සිට කර රේඛාව අවශ්‍ය පරිදි AC දක්වා ඇඳගන්න. දැන් අවසානයේ දී සකස් කරගත් පතරොම පහත සඳහන් පරිදි වේ. සයිඩ් සඳහා අඟලක් ද ඉණ සඳහා අඟල් 1/2 ක් වශයෙන් ද මැහුම්වාසි තබාගන්න. 2 රූපය බලන්න. පසුපස පතරොම ද ඒ ආකාරයෙන්ම සකස් කරගන්න. 3 රූපය එය ඔබට පහදා දේවි. පසුපස පතරොම අවසානයේදී 4 රූපයේ ලෙස දැක්වේ. දැන් අත් දෙක සඳහා කලින් ඉගෙනගත් පරිදි පෆ් ස්ලීව්ස් දමාගන්න.

උපදෙස් - ප්‍රවීණ රූපලාවණ්‍ය සහ මැහුම්
නිර්මාණ ශිල්පිනී අරුණී සිල්වා (අරුණි බ්‍රයිඩිල්)

13678 වාරයක් කියවා ඇත අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ 2013 ජූලි 12, සිකුරාදා 12:30
අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න