තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

රූබර මනාලියෝ

විශේෂාංග

2017 අගෝස්තු 15, අඟහරුවාදා 11:26

ලේස් රෙද්දෙන් අත් දිගට යෙදු බ්ලවුසක් විශේෂාංග

ලිව්වේ  උදයංගනී ලියනආරච්චි
අගයන්න
(0 මනාප)
උත්සවයකට යනකොට වගේම රැකියාවට යනවිටත් සාරි විලාසිතාවකින් හැඩවෙන්න දැන් යුවතියන් බොහොමයක් පෙලඹිලා. ඒ නිසා ඔවුන් කාලයට ඔබින අයුරින් නවතාලයේ සාරි හැට්ට සොයන්නත් යොමුවෙලා.

 

 

ඒ අය වෙනුවෙනුයි මෙවර ඇඳුමක් මසමු විශේෂාංගය වෙන්වෙන්නේ. බලන්න ලේස් රෙද්දෙන් හැඩවුණු මේ විලාසිතාව ඔබටත් ගැළපෙනවා නේද කියලා.

අවශ්‍ය මිමි

ඉණවට = අඟල් 31/4 - 7 3/4 + 1 1/2

අඟල් = 9 1/4

පපුව වට = අඟල් 37/4 = 9 1/4 + 1 1/2

අඟල් = 10 3/4

උරහිස අඟල් = 15 - 1 = 14/2

අඟල් = 7

හැට්ටයේ උස = අඟල් 16

ඩාට් පළල = අඟල් 8/2= අඟල් 4

අත උස = අඟල් 6

අත අග = අඟල් 14/2= අඟල් 7+1/2

අඟල් 7 1/2

ඉදිරිපස හරස් මිම්ම =

අඟල් 13/2 = 6 1/2 +1/2

අඟල් 7

පසුපස හරස් මිම්ම = අඟල් 15/2

අඟල් 7 1/2

 

බ්ලවුසය සැකසීම

එහිදී හැට්ටයක පළමුව කපනු ලබන්නේ පිටුපස පළුවයි. ඒ අනුව පිටුපස වාටිය දක්වා අඟල් 1 1/2 ක් තබා හරහට ඉරක් අඳින්න. එය නැම්ම හා වාටිය රේඛාවයි. එම රේඛාවේ ඉණවට මිම්ම 4 න් බෙදා අඟලක් එකතුකර ලකුණු කරගන්න. දැන් නැම්ම රේඛාවේ සිට ඉහළට හැට්ටයේ උසට අඟලක් එකතුකර ලකුණුකර හරහට ඉරක් අඳින්න.

ඉන්පසු උරහිස මිම්ම දෙකෙන් බෙදා එම රේඛාවේ ලකුණු කරන්න. එහි සිට පහළට පපුවට මිම්ම 4 න් බෙදා ලකුණුකර පහළට ඉරක් අඳින්න. ඒ හරහට ද ඉරක් අඳින්න. එම ඉරේ පපුව වට මිම්ම 4 න් බෙදා එයට අඟලක් එකතුකර ලකුණු කරන්න.

දැන් ඔබ දන්නා පරිදි අත්කට ඉහළට ඔසවා අත්කට හැඩය ඇඳගන්න. අංශය ද යා කරගන්න. උරහිස ලකුණුකර අවසන් වූ තැන සිට අඟල් 1 1/2 ක් පහත්කර අඟල් 3 ක රේඛාවක් කර දෙසට ඇඳගන්න. උරහිස් රේඛාව ඉහළට එසවීම සිදුනොවන අතර උරහිස කෙළවරේ සිට අඟල් 1/4 ක් පහත්කර උරහිස් රේඛාව ඇඳගන්න. පිටුපස පතරොම ඉදිරිපස කරෙන් උරහිසෙන් හා පිටුපස අත්කට හැඩයෙන් කපා වෙන් කරගන්න.

ඉදිරිපස පලුව

එහිදී ඉදිරිපස පළුව කැපීමට බලවාටිය දෙසින් අඟල් 1/2 ක් තබා පහළට රේඛාවක් ඇඳගන්න. වාටියට ද අඟල් 1 1/2 ක් තබා පිටුපස පතරොම උඩින් අතුරාගන්න. (අඟල් 1 1/2 ක් වාටියට තැබූ කොටස ඉදිරිපස ඩාට් සඳහා වැයවේ.) පපු රේඛාවේ සිට අඟල් 2 1/2 ක්, අඟල් 3 1/2 ක් රේඛාවේ ඩාට් හරහට ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදා ලකුණුකර ඉණ තෙක් රේඛාවක් ඇඳ දෙපසට අඟල් 1/2 බැගින් ඉණ රේඛාවේ ලකුණුකර ඩාට් හැඩය ඇඳගන්න. පපුව මැද ඩාට් එක ඇඳ ගැනීමට අඟල් 2 1/2 ක් රේඛාවේ සිට දෙපසට අඟල් 1/2 බැගින් ලකුණුකර ඉණේ සිට ඇඳගත් ඩාට් මුදුනේ සිට අඟලක් බැගින් හා උඩට අඟල බැගින් ලකුණුකර එම සලකුණෙන් ඩාට් මුදුන අවසන් කරන්න. අංශය පැත්තේ ඩාට් එකද අඟල් 3/4 බැගින් දෙපසට අඟල් 2 1/2 ක රේඛාවේ සිට දෙපසට ලකුණුකර ඩාට් හැඩය ඇඳගන්න. ඉදිරිපස හරස් මිම්ම ද ලකුණුකර ඉදිරිපස අත්කට හැඩය ඇඳගන්න.

ඉදිරිපස පළුවෙහි ඉණෙන් ඩාට් එක ඉවත්වන සේ ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩයෙන් කපා නැවත ඇල්ලීමට මැහුම් වාසි තබාගන්න.

2591 වාරයක් කියවා ඇත අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ 2017 අගෝස්තු 15, අඟහරුවාදා 11:27
අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න