පිටුව මුද්‍රණය

මේනකා පිරිස්

අගයන්න
(37 මනාප)

Additional Info

  • බැන්ඳේ: 2014 නොවැම්බර් 27, බ්‍රහස්පතින්දා
  • අතිනත ගත්තේ: අමරනාත්
  • උත්සවය: කිංස්බරි හෝටලය
  • ඇන්ඳුවේ: චන්දිමාල් ජයසිංහ
  • ඡායාරූප: studio 3000
  • වීඩියෝ: studio 3000

සේයාරූ

අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න