පුංචි නිවහන හැඩ කරන අලුත්ම කලාව Partition Walls

ඔක්තෝබර් 14, 2020

සංකීර්ණ වූ මහල් නිවාස තුළ ඇත්තේ සීමිත වූ ඉඩකි. නාගරික නිවාස බොහෝ විට ඉදිවෙන්නේ ද පර්චස් 3 - 4 කට සීමා වූ ඉඩකය.

මෙවැනි බිමක සීමිත වූ ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගතයුතු වෙයි. විශේෂයෙන්ම මහල් කිහිපයක නිවාස සංකීර්ණයක් තුළ ඇත්තේ කාමර දෙකක් හෝ තුනකි. කුඩා පැන්ට්‍රියක් හා මැද සාලයක් නාන කාමරයක් වැනි සීමිත වූ අංගයන්ගෙන් එම නිවෙස සම්පූර්ණ වෙයි.

අප ඔබට මෙවර හඳුන්වා දෙන්නේ ගෘහ නිර්මාණ කලාවට එක් වූ අලුත්ම ක්‍රමයකි. මෙය හඳුන්වන්නේ Partition Walls  ක්‍රමය ලෙසයි. ඉතා කුඩා නිවාසයක ඉඩ සීමාවන් උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි මේ ක්‍රමය මෑත කාලයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ අඩු වියදමකින් ඉතාම පහසුවෙන් නිවෙසක බිත්ති වෙන් කළ හැකි ක්‍රමයක් නිසයි.

Studio Type  ක්‍රමයට හැදූ නිවාසවල ඇති ඉඩ සීමාව කොටස් කර ඇත්තේ නිවෙසේ මූලික අංගයක් වෙනුවෙනි. මෙවැනි මූලික අංගයක් පමණක් ඇති නිවෙසක් අප මිලදී ගත් විට අපගේ අවශ්‍යතා අනුව එය වෙන් කර ගැනීමට සිදු වෙයි. එහෙත් මහල් නිවාසවල එලෙස අපට අවශ්‍ය ලෙස බිත්ති බැඳ නිවෙසක කොටස් වෙන් කිරීම හෝ අංග එකතු කිරීම ඉතාම අනාරක්ෂිත ක්‍රියාවකි. එසේම එය අනතුරකට අත වැනීමකි. ඔබ මේ සඳහා කළ යුතු වන්නේ ඉතා සැහැල්ලු වූ යමක් යොදා ගනිමින් මෙය වෙන් කර ගැනීමයි.

 

උපදෙස් - කුරුණෑගල කැදැල්ල හෝම්ස්හි අධ්‍යක්ෂ දේශමාන්‍ය ආචාර්ය

මහින්ද ඒකනායක

 

2020/10/14 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.