අතට හැඩැති වළලු

ජනවාරි 10, 2022

 

රිබන් යොදාගෙන වළල්ලක් ලස්සන කර ඇති ආකාරයයි මේ. සාරි අඳින ඔබට අත පලඳින්නට හැඩැති වළල්ලක් මෙලෙස නිර්මාණය කරගත්තොත් එහි වටිනාකම වැඩියි නේද? නර්තනයේ නියැළෙන දියණියන්ටත් මෙවැනි වළලු අවශ්‍ය වේවි. එහෙනම් අපි මෙය ලස්සන කරන ආකාරය බලමු.

 

අවශ්‍ය දේවල්

තරමක් මහත ප්ලාස්ටික් වළල්ලක්

ගම්

අවශ්‍ය වර්ණ අඟල, අඟල් භාගෙ හෝ

කාල පළල සැටින් රිබන්

අවශ්‍ය වර්ණවල කුඩා පබළු

නූල්, ඉඳිකටු, කතුර

 

නිර්මාණය කරමු

පරණ වූ ප්ලාස්ටික් වළල්ලකට වුවද මෙලෙසින් නව පෙනුමක් ලබා දිය හැකියි. පළමුව අලවන අඟල පළල රිබන් කොටස ගෙන එහි කෙළවර මෙහි දැක්වෙන ලෙස ගම් ගා ගන්න. දැන් එය වළල්ල වටේ ඇලයට සම්පූර්ණ වළල්ලම වැසෙන සේ අලවා ගන්න. ඒ මත අඟල් භාගෙ හෝ කාල පළල අනෙක් වර්ණ රිබන් කොටස පළමු වර්ණය පෙනෙන සේ ඉඩ තබමින් අලවා ගන්න. අංක 1, 2, 3 හා 4 රූප බලන්න. දැන් ගැළපෙන වර්ණ නූලකට ඉඳිකටුවක් අමුණා පබළු එයට අමුණා ගන්න. දැන් එම පබළු වැල රිබන් වටේ කරකවමින් රිබන් හසුවන සේ මසාගන්න. ඒ අතර ඉන්විසිබල් ගම් යොදාගෙන ඒ පබළු වැල අලවා ශක්තිමත්බව වැඩිකර ගන්න.

ඔබට කැමැති වර්ණවලින් මෙලෙස වළලු හැඩකරගන්න.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.