කතිර මැහුම් රටා අතරින් මේ එන්නේ නත්තල් සීයයි

දෙසැම්බර් 11, 2023

 

සීතල නත්තල අත ළඟ. හැමෝගෙම හිත්වල උත්සවශ්‍රීය ගැන සිහින තිබුණත් අපි මේ ගත කරන්නේ හිතට තරමක් පීඩා ගෙන දෙන කාල වකවානුවකි. කොයි කාගෙත් ආර්ථික තත්ත්වය එතරම් සතුටුදායක නොවේ. ඉතින් මනා ඉවසීමෙන් හා සංයමයෙන් යුතුව කාලයට ගැළපෙන මෙවැනි කතිර රටාවක් මසා ගන්නේ නම් මේ දිනවල ඔබටත් පුංචි ස්වයං රැකියාවක හිමිකාරිණියක වන්නට පුළුවනි.

 

මෙන්න කතිර රටා මවන්න ඔබට

අවශ්‍ය කරන දේවල්,

අඟලට කොටු 11 හෝ 14 සුදු පැහැති අයිඩා රෙදි කොටසක්

නොම්බර 24 හෝ 26 ටැපැස්ට්‍රි ඉදිකටු

අවශ්‍ය වර්ණ කපු කැරලි නූල්

රාමුවක්

කතුරක්

 

මේ විදියට නිර්මාණය කරගන්න,

 

මෙය අඟල් 119 x 119 ප්‍රමාණයේ නිර්මාණයකි. අඟලට කොටු 10ක් හෝ 11ක් ඇති රෙදි භාවිත කරන්නේ නම් නිර්මාණයේ ප්‍රමාණය තරමක් විශාල වේ. එමෙන්ම ඒ සඳහා නූල් පොටවල් තුනක් භාවිත කළ යුතුය. මෙම නිර්මාණය සඳහා අඟලට කොටු 14ක් ඇති රෙදි භාවිත කරන්නේ නම් සෙන්ටිමීටර් 21.59 × 21.59 ප්‍රමාණයට නූල් පොටවල් 2ක් යොදා මසා ගන්න.

එමෙන්ම නිර්මාණ රාමුකර ගැනීමට අවශ්‍ය ලෙස ඉඩ තබා රෙදි කැබැල්ලක් කපාගත යුතුය. ඒ සඳහා හතර පැත්තෙන්ම අඟල් දෙක බැගින් හෝ අඟල් තුන බැගින් තබා ගන්න. අඟල් දහයෙන් දහයට නූල් ඇදගැනීම මඟින් මෝස්තර මැසීම පහසුවෙන්ම කරගත හැකියි. අඟලට කොටු ප්‍රමාණය මත තෝරා ගත් රෙදි වර්ගය අනුව නූල් පොටවල් ගණන තෝරා ගන්න. මෙය ඔබට කොටු ගණන්කර මසා ගත හැකියි.

වෙළෙඳපොළේ air issabel නමින් පෑනක් ඇත. එය මඟින් ද රෙද්දේ කොටු ඇඳ ගත හැකියි. එය පැය විසි හතරක් වැනි කාලයක්හි මැකී යයි. ඔබ කිසිවිටෙකත් කොටු වෙන් කිරීමට පෑනක් හෝ පැන්සලක් භාවිත නොකරන්න. මෙම නිර්මාණය සම්පූර්ණ කතිර මැස්මෙන් මසා ඇත.

 

උපදෙස්:-

ප්‍රවීණ කතිර මැහුම්

නිර්මාණ ශිල්පිනී

හංසි ජයකොඩි