නිවෙසට වාසනාව කැන්දන ගස් වර්ග

ජූලි 1, 2024

 

වාස්තු විද්‍යාව නිර්මාණය වී ඇත්තේ සොබා දහමත් සමඟ අනුගත වෙමිනි. ඒ නිසාම වාස්තු විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත බොහෝමයක් සඳහා සොබා දහම පාදක වී තිබේ. නිවෙසක් අසල ගස් වැවීම, ගස් කැපීම මෙන්ම ගස්වලින් දැව ලබා ගැනීම ආදිය පිළිබඳ විවිධ කරුණු රාශියක් වාස්තු ග්‍රන්ථයන්හි සඳහන්ව ඇත. ගස් සිටුවීම මිදුලක ද උයනක ද නගරයක ද වශයෙන් වෙන්ව සඳහන්ව තිබෙන අතර වාස්තු විද්‍යාවේ ගස් වැවීම පිළිබඳ ගැඹුරින් විග්‍රහ කරයි.

නිවෙසක් ඉදිරිපිට ගස් සිටුවීමෙන් සුබඵල උදාවන බව වාස්තු විද්‍යාෙව් මුලින්ම සඳහන් සිද්ධාන්තයකි. ඒ අනුව නිවෙසක් ඉදිරියේ දකුණු දිසාවේ උදුම්බරා ගසක් ද නැෙඟනහිර නුග ගසක් ද උතුරු දෙසින් පූලීල ගසක් සිටුවීම ද සුබ වේ.

එසේම නිවෙසක් ඉදිරියෙන් ඇතැම් ගස් සිටුවීමෙන් අසුබ ඵල ද උදාකරයි. නිවෙසක දකුණින් පළොල් ගස් ද බටහිරින් නුග ගසක් ද උතුරු පැත්තේ අත්තික්කා ද, නැෙඟනහිර ඇසතු ගසක් සිටුවීම ‍ෙහා් පිහිටීම අසුබ බව වාස්තු විද්‍යාෙව් සඳහන් වෙයි.

මෙලෙස නිවෙසක් අසල අසුබ ප්‍රතිඵල උදාකරන ගසක් ඇති අවස්ථාවේදී එම ගස් වර්ගය නොකපා දොස් ඉවත් කරන ක්‍රමයක් ද වෙයි. එනම් අසුබ ගස් අතර සුබ ගස් සිටුවීමෙන් අසුබ ප්‍රතිඵල ඉවත් කළ හැකි වෙයි. නිවෙසක් අසල කටු සහිත ගස් වවා තිබීම සතුරු බිය ඇතිවීමට සමත් වෙයි. කිහිරි, පතොක් වැනි ගස් වර්ග ද එයට අයත්ය. වරා වැනි කිරි සහිත ගස් සිටුවීමෙන් ධන හානි සිදුවෙයි. අඹ වැනි ගෙඩි සහිත ගස් සිටුවීමෙන් පරම්පරාවටම අපල ගෙනදෙයි. එසේම මෙවැනි දැවයෙන් නිවාසවල වහලය තැනීම ද සුදුසු නොවේ.

මේ අසුබ ගස්වලින් සිදුවන අපල මඟහැරීම සඳහා සුබඵල උදාකරන ගස් වර්ග වැවීම කළ යුතු වේ. ඒ නිසා මෙම අසුබ ගස් අතර අසෝක, මූනමල්, කොස්, සමදරා, සල්, දොඹ ගස් ද සිටුවීම සුබයි. තවද ගෙඩි සහිත ගස් වර්ග සුබ වුවද ඒවා නිවෙස අසලම වැවීම නොකළ යුතුවේ. ඒවා දුරින් සිටුවීම සුබ වෙයි. කිඩාරම්, කෙසෙල් වැනි ගස් නිවාස අසලම වැවීම අසුබය. දෑසමන්, බෝලිද්ද, මුරුංගා වැනි ගස් ද අසුබ ගස් ලෙස සැලකේ. මෙයින් ආයුධවලින් අනතුරුවන බව ද සඳහන් වේ.

 

නිවාස අසලට සුබ ගස් වර්ග

සියඹලා, හෙල් කටරොළු, කෑල වැනි ගස් නිවාස අසල වැවීම සුබදායක වේ. වාස්තු රාජවල්ලභයේ දක්වන පරිදි කටු සහිත, කිිරි සහිත ගස් ද අසුබ වෙයි. ඒ නිසා එවැනි ගස් නිවාස අසල වැවීම නොකළ යුතු වේ. එහි සඳහන් පරිදි නිවාස අසල වැවීමට සුදුසු වන්නේ සමන්, සපු, පළොල්, කෙසෙල්, වැටකේ යන ගස්ය. දඹදිව ඇතැම් වාස්තු විද්‍යාඥයන් දක්වන පරිදි දෑසමන්, කෙසෙල් නිවාස අසල සිටුවීම අසුබ යැයි දක්වා තිබේ.

එසේම සුර්ය උදාවේ සිට සත් පැයක් ගතවීමෙන් පසුව ඕනෑම වර්ගයක ගසක සෙවණැල්ල නිවෙසට වැටීම අසුබ යැයි මතයක් පවති. කිරි සහිත ගස්, කටු සහිත ගස්, රතුමල් ගස්, ඇසළ ගස්, නුග ගස්, පුලිල ගස්, ඉඹුල් යන ගස් වර්ග නිවෙසක් අසල ගිනිකොන දෙස වවා ඇති නම් එය ද අසුබ බව සඳහන් වේ.

 

උපදෙස් -

ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිෂ්ශාස්ත්‍රඥ, වාස්තු විද්‍යා උපදේශක

ධර්මපාල සොන්දරප්පෙරුම ආරච්චි