නව වසර පිළිගන්න නිවෙස ඇතුළත කලඑළි කරන්න...

දෙසැම්බර් 27, 2021

වසරක් ගෙවී ගිහින් තවත් එක් නැවුම් ආරම්භයක් සමඟ අලුත් අවුරුද්දක් උදාවෙනවා. මේ නව වසර සෙනෙහසින් පිළිගන්න, නිවෙස ඇතුළතට නැවුම් වෙනසක් ගෙන දෙන්න මේ විදිහට ඔබේ නිවෙසත් අලංකාර කරගන්න.

කොළ පැහැයෙන් මෙන්ම වෙනත් වර්ණ රටාවලින් දීප්තියක් ගෙන දෙන පැළෑටි නිකම්ම නිකම් බඳුනක බහා නොතබා හැඩයෙන් වෙනස් බඳුන් ඒ සඳහා තෝරාගන්න. ඒ වගේම මේ බඳුන්වලට නැවුම් බවක් ගෙන දෙන්නට ඒවා වර්ණ ගන්වා ගත හැකියි. රවුම් හැඩ, කොටු හැඩ, උස බඳුන්, මිටි බඳුන් මෙන්ම විවිධ ප්‍රමාණවල බඳුන් මේ සඳහා තෝරාගත හැකියි. කොන්ක්‍රීට් බඳුන්, මැටි බඳුන්, වේවැල්, බට පොතු ආදියෙන් වියන ලද බඳුන්, ලී බඳුන්, වීදුරු බඳුන් මෙන්ම පෝසිලේන් බඳුන් ද මේ සඳහා ගැළපෙනවා. එමෙන්ම එකම හැඩයෙන් එහෙත් විවිධ ප්‍රමාණයෙන් බඳුන් තෝරාගෙන ඒ බඳුන්වලට ගැළපෙන ප්‍රමාණවල පැළෑටි ඒවායේ හිටවා ගන්න. මේ බඳුන් එකම ස්ථානයක, අලංකාරයක් ගෙන දෙන ලෙස රඳවා ගන්නට සැලකිලිමත් වෙන්න. බඳුන් වර්ණ ගැන්වීමේ දී නිවෙස ඇතුළත බිත්ති මත ආලේපිත වර්ණ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම නිවෙස ඇතුළත ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය, පුටු සෙටි ආදී ගෘහ උපකරණ, කාපට්වල වර්ණ ආදිය ගැනත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එමෙන්ම බඳුන් සඳහා පැළෑටි තෝරාගැනීමේ දී සෙවණ ප්‍රිය කරන පැළෑටි තෝරා ගත යුතුයි.

ඡායාරූප - අන්තර්ජාලයෙනි

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.